SocialKnowledge Training & Consulting este o companie specializata in formarea profesionala a adultilor si in oferirea de servicii de consultanta pentru scrierea si gestiunea proiectelor cu diverse tipuri de finantari, precum si pentru infiintarea si managementul Intreprinderilor de Economie Sociala.

Infiintata in cadrul unui proiect cu finantare europeana (2013), ca o structura de Economie Sociala, are ca actionar majoritar “Fundatia Centrul de Resurse pentru Educatie si Formare Profesionala – CREFOP”, o organizatie neguvernamentala cu o bogata experienta in domeniul educatiei, formarii profesionale si serviciilor de ocupare, experienta pe care o transfera in mod continuu in cadrul structurii pe care o prezentam.

 

VIZIUNEA ȘI MISIUNEA NOASTRĂ

MISIUNEA noastra este aceea de a crea punti de legatura intre oameni, promovand activ principiile cooperarii si accesului nediscriminatoriu la resurse a diversilor factori implicati in viata socio-economica (organisme si organizatii publice, institutii de educatie si formare profesionala, intreprinderi, asociatii profesionale, organizatii non-profit, sindicate, organizatii culturale etc.) la nivel local, regional, national si international.

Ne propunem ca organizatia sa devina:
– un furnizor de formare profesionala si servicii de ocupare competitiv pe piata nationala si europeana
– o organizatie cu rol activ in dezvoltarea individuala a cursantilor, un sprijin al acestora pentru obtinerea unui succes profesional durabil si o organizatie cu o amprenta importanta in dezvoltarea comunitatii
– un promotor al evaluarii bazate pe competente profesionale
– participant activ pe piata muncii, pentru dezvoltarea de competente profesionale moderne.

 

VALORI

VALORILE pe care se bazeaza si pe care le promoveaza SOCIAL KNOWLEDGE TRAINING & CONSULTING sunt:

  • CALITATEA adecvata a serviciilor oferite, raportata la cerintele si asteptarile clientilor/beneficiarilor, formatorilor, evaluatorilor, consilierilor si a tuturor partilor interesate
  • RESPONSABILITATEA SOCIALĂ fata de comunitate si membrii acesteia
  • FLEXIBILITATE și ADAPTABILITATE la cerintele de pe piata muncii
  • CONFORMAREA CU CERINȚELE UE pentru contribuirea la recunoasterea competentelor si calificarilor absolventilor de PFP pe toate pietele din spatiul Uniunii Europene
  • EGALITATE DE ȘANSE pentru toti beneficiarii/clientii serviciilor organizate
  • CORECTITUDINE ȘI IMPARȚIALITATE
  • PARTENERIAT ACTIV cu ANC, CAJ, AMOFM, ANOFM, Comitetele Sectoriale
  • TRANSPARENȚĂ in intreaga activitate
  • PROFESIONALISM